Hermelin
Schecke

  

Egon Carstens, Viborg, har arbejdet ihærdigt med at lave denne variant i mange år. Udgangspunkt har været Engelsk Schecke (ca. 3 kg.) som han parrede med Hermelin.
I de seneste år er der også blevet importeret nogle få stykker, så mon ikke vi snart får denne sjældne variant at se på vore udstillinger.

Schecke findes i tre tegnings varianter
Tysk Schecketegning, Engelsk Schecketegning og Rhinsk Schecketegning

 

Tysk schecketegning

Farve Hvid
Tegning Tegningen er godkendt i farverne sort, blå, brun, rødbrun (madagascar) og gulbrun (isabella)
Øjenfarve Sort, blå, brun og rødbrun skal have mørkebrune øjne og gulbrun skal have gråbrune øjne.
Klofarve Farveløs
Hovedets tegning:

Ideal sommerfugl

Tegningen består af "sommerfuglen", øjenring, "kindpletten" og ørefarven.
Sommerfuglen har "vinger", som dækker overlæben til mundvigen. De må ikke mødes på underlæben. Det ikke for lange smukt afrundede horn skal sidde midt på næseryggen og udgå fra vingernes samlingspunkt..
Øjenringen skal være regelmæssig oval og må ikke være afbrudt.
Kindpletten sidder nedenfor og noget bagud for øjenringen og kan være rund eller oval.
Ørerne er farvede i hele deres længde og farven afgrænses så skarpt som muligt ved øreroden.


Ideal hovedtegning

Kroppens tegning:


Denne består af "ålestregen" og sidepletterne.
Ålestregen begynder ved øreroden og fortsætter over ryggen til halespidsen uden afbrydelse. Ålestregen skal være så jævn som muligt med samme bredde fra skulderbladene til haleroden.
Sidepletterne sidder på siderne af kroppens bagerste halvdel og på låret. De skal være symmetrisk fordelt på begge sider. De enkelte pletter skal stå frit  i et antal fra 3 til 7 på hver side. Enkelte pletter på bugen, halens underside og løbenes inderside er ingen fejl.

 

Engelsk schecketegning

Farve Hvid
Tegning Tegningen er godkendt i farverne sort, blå, brun, rødbrun (madagascar) og gulbrun (isabella)
Øjenfarve Sort, blå, brun og rødbrun skal have mørkebrune øjne og gulbrun skal have gråbrune øjne.
Klofarve Farveløs
Hovedets tegning:

 

Tegningen består af "sommerfuglen", øjenring, "kindpletterne" og ørefarven.
Sommerfuglen har "vinger", som dækker overlæben til mundvigen. De må ikke mødes på underlæben. Det ikke for lange smukt afrundede horn skal sidde midt på næseryggen og udgå fra vingernes samlingspunkt..
Øjenringen skal være regelmæssig oval og må ikke være afbrudt.
Kindpletten sidder nedenfor og noget bagud for øjenringen og kan være rund eller oval.
Ørerne er farvede i hele deres længde og farven afgrænses så skarpt som muligt ved øreroden.


Kroppens tegning:


Denne består af "ålestregen" og sidepletterne, kæde og benpletter.
Ålestregen begynder ved øreroden og fortsætter over ryggen til halespidsen uden afbrydelse. Ålestregen må højst være 2 cm. bredog skal enten være lige i kanten eller regelmæssigt takket (sildebensformet). I det sidste tilfælde skal den være sildebensformet i hele længden.
Sidepletterne sidder på kroppens bagerste halvdel. De skal være symmetrisk fordelt på begge sider. De skal være fritstående og mange, men små pletter er idealet. Kæden består af små pletter, der begynder ved nakken og i en bue nedad og bagud og til sidst forener sig med sidepletterne. Både sidepletter og kæde skal være ens på begge sider, idet man tilstræber fuldstændig symmetri.
Pletter på bug, løb og halens underside er ingen fejl. 

 

Rhinsk schecketegning

Farve Hvid
Tegning Tegningen er tofarvet, sort og rødgul eller blå og rødgul. Alle tegninger skal have to farver i en jævn fordeling. Sommerfuglen, øjenringen og ålestregen skal være blandede med nogenlunde samme antal pletter i hver sin farve. 
Sidepletterne kan være ensfarvede med lige stort antal pletter i hver sin farve eller de enkelte pletter kan være tofarvede.
Kindpletterne skal enten være tofarvede eller de to pletter skal have hver sin farve.
I det store og hele må ingen af de 2 farver dominere over hinanden. 
Øjenfarve Sort og rødgul skal have mørkebrune øjne.
Blå og rødgul skal have blågrå øjne.
Klofarve Farveløs
Hovedets tegning: Tegningen består af "sommerfuglen", øjenring, "kindpletterne" og ørefarven.
Sommerfuglen har "vinger", som dækker overlæben til mundvigen. De må ikke mødes på underlæben. Det ikke for lange smukt afrundede horn skal sidde midt på næseryggen og udgå fra vingernes samlingspunkt.
Øjenringen skal være regelmæssig oval og må ikke være afbrudt.
Kindpletten sidder nedenfor og noget bagud for øjenringen og kan være rund eller oval.
Ørerne er farvede i hele deres længde og farven afgrænses så skarpt som muligt ved øreroden.


Kroppens tegning:
Denne består af "ålestregen" og sidepletterne.
Ålestregen begynder ved øreroden og fortsætter over ryggen til halespidsen uden afbrydelse. Ålestregen skal være så jævn som muligt med samme bredde fra skulderbladene til haleroden.
Sidepletterne sidder på siderne af kroppens bagerste halvdel og på låret. De skal være symmetrisk fordelt på begge sider. De enkelte pletter skal stå frit  i et antal fra 3 til 7 på hver side. Enkelte pletter på bugen, halens underside og løbenes inderside er ingen fejl.